SHOP


Sarkasi Said – Dusk

Dusk
Batik painting
142 x 84 cm
2020

S$ 8000.00